Llwyddiant triphlyg yng Ngwobrau FAB i Agored Cymru

Web_Canvas_FAB_Award_2018.png

Cyhoeddi'r rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer y Gwobrau cenedlaethol llawn bri ar gyfer y diwydiant dyfarnu.

Mae Agored Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer tair gwobr eleni yng Ngwobrau cenedlaethol llawn bri FAB 2018.

A hwythau yn eu pedwaredd flwyddyn erbyn hyn, mae Gwobrau FAB yn cydnabod cyfraniadau sefydliadau dyfarnu a’u gweithwyr at addysg a sgiliau yn y Deyrnas Unedig dros y flwyddyn ddiwethaf.

Dywedodd Kevern Kerswell, Prif Weithredwr Agored Cymru: “Rwy'n hynod o falch bod Agored Cymru ar y rhestr fer ar gyfer tri chategori: Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn, Arloesedd y Flwyddyn a Chydweithrediad y Flwyddyn.                                                                                                                                                           

“Yn flaenorol, mae Agored Cymru wedi cyrraedd y rhestr fer ar gyfer Sefydliad Dyfarnu y Flwyddyn ac wedi ennill Cymhwyster y Flwyddyn yn 2017 hefyd. Rydyn ni’n falch o’r hanes eithriadol hwn ac rydyn ni’n credu bod hynny'n cynrychioli ein hymrwymiad diwyro i'n dysgwyr. Edrychwn ymlaen nawr at noson bleserus yn y seremoni wobrwyo ac rydyn ni’n dymuno'r gorau i bawb sydd wedi cyrraedd y rhestr fer.”

Mae’r tri chategori sydd wedi cyrraedd y rhestr fer wedi cael eu cydnabod a’u dathlu oherwydd eu hansawdd uchel, eu harloesedd a’u hymrwymiad i’r sector addysg a sgiliau, ac oherwydd eu bod yn darparu'r cyfleoedd addysg gorau i’r dysgwyr. 

Cyfraniad Eithriadol y Flwyddyn, Jo Creeden, Rheolwr Rheoleiddio a Chymwysterau -mae hi wedi cael ei chydnabod am ei hagwedd ragorol at waith a’r egni sydd ganddi yn y gwaith o ddydd i ddydd. Ar y cyd ag ethos y tîm, mae hi’n dangos sgiliau arwain eithriadol ac mae hi’n gallu troi cysyniadau lefel uchel yn ddatrysiadau ymarferol y gall staff eu deall a’u rhoi ar waith.

Mae’r categori Cydweithrediad y Flwyddyn yn rhoi cydnabyddiaeth i Agored Cymru am ei gydweithrediad ag arbenigwyr cystadlaethau sgiliau er mwyn helpu ymarferwyr addysg i ddatblygu cystadleuwyr rhagoriaeth sgiliau i’r dyfodol.

Mae'r categori Arloesedd y Flwyddyn ar gyfer casgliad o gymwysterau Craidd Dysgu Agored Cymru, sydd wedi’u llunio ar sail Cwricwlwm Cymru. Mae modd defnyddio’r casgliad ar draws nifer o leoliad addysgol, ysgolion, sefydliadau gwirfoddol a darparwyr hyfforddiant preifat, sydd i gyd yn defnyddio darpariaeth Agored Cymru er mwyn darparu ar gyfer dysgwyr amrywiol. Gweithio ochr yn ochr â rhanddeiliaid a chanolfannau i sicrhau bod y Casgliad Craidd Dysgu ar flaen y gad o ran y cwricwlwm ac addysg yng Nghymru.

Cynhelir cinio Gwobrau FAB 2018, a noddir gan Creatio, ar ddiwrnod cyntaf Cynhadledd FAB, ar 18 Hydref yng Ngwesty'r Marriot yng Nghaerlŷr.

Dywedodd Tom Bewick, Prif Weithredwr FAB, “mae Gwobrau FAB yn gyfle i’r diwydiant ddod at ei gilydd i ddathlu llwyddiannau ac i ra<

Eitemau newyddion eraill