Agored Cymru’n gosod dysgwyr wrth graidd ei ddysg

Web_Canvas_Learning_Core.png

Mae Agored Cymru yn falch i gyflwyno ei llyfryn rhyngweithiol craidd dysgu. Mae ein cymwysterau Craidd Dysgu wedi’u creu’n seiliedig ar ddiwygio’r Cwricwlwm ar gyfer Cymru a byddwn yn parhau i esblygu gyda’r datblygiadau newydd hyn. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i greu cymwysterau’r 21ain Ganrif ar gyfer cwricwlwm yr 21ain Ganrif yng Nghymru.

Mae casgliad cymwysterau’r Craidd Dysgu’n cynnwys pedwar maes cwricwlwm:

Mae Daf Baker, Rheolwr Datblygu Cwricwlwm yn Agored Cymru, yn egluro:

Mae’r cymwysterau yn seiliedig ar bolisïau a fframweithiau addysg Llywodraeth Cymru, yn ogystal ag ymarfer da.  Mae cyfres o gymwysterau Craidd Dysgu Agored Cymru yn paratoi dysgwyr yn gadarn ar gyfer eu dyfodol, p’un ai a yw hynny’n golygu parhau â’u haddysg neu gael eu traed danynt yn y farchnad gyflogaeth.”

Gallwch ddarllen am ein cyfres o gymwysterau Craidd Dysgu yn ein llyfryn newydd, neu os hoffech ragor o wybodaeth, cysylltwch â: Daf.Baker@agored.cymru

Eitemau newyddion eraill