#DyddMiwsigCymru - Dathlu Cerddoriaeth Cymraeg 2017

Huw Stephens
Huw Stephens

Bydd #DyddMiwsigCymru yn digwydd am yr ail flwyddyn yn ganlynol ac mae Agored Cymru yn annog pawb i gefnogi a chymryd rhan.

Beth yw Dydd Miwsig Cymru?

Mewn partneriaeth ag enwau mawr megis Deezer, HMV, BBC, Grazing Shed, Spillers a llu o gerddorion talentog Cymraeg, roedd yr ymgyrch agoriadol yn llwyddiant gyda gigs, sioeau radio a gweithgareddau mewn ysgolion ledled Cymru.

Yn ymuno yn yr hwyl o rannu cynnwys Cymraeg ar y dydd roedd pobl fel Tim Burgess o’r Charlatans, Cerys Matthews, Fred Perry Uk, Huw Stephens, Bethan Elfyn, Adam Walton, Heavenly Recordings a Gŵyl y Dyn Gwyrdd. Gyda miloedd mwy yn trydar, fe gyrhaeddodd yr hashnod dros 3 miliwn o bobl.

Sut i gymryd rhan

Gall unrhyw un gymryd rhan yn y dathlu, boed yn unigolion neu’n grwpiau neu'n sefydliadau, ysgolion, siopau neu gaffis.

Os oes gennych chi syniad, os hoffech chi fod yn rhan o’r dydd neu os hoffech chi ddysgu mwy, cysylltwch

@Cymraeg Twitter
Cymraeg Facebook

Mae’n bosib gweld beth ddigwyddodd yn 2016 ar Twitter yma.

Cefnogaeth

“Dwi’n falch i gefnogi Dydd Miwsig Cymru 2017. Mae cerddoriaeth Gymraeg yn haeddu cael ei dathlu ac mae hyn yn ffordd wych o wneud hynny, trwy cael y wlad gyfan a dilynwyr cerddoriaeth y byd yn ymwybodol ohoni ac i fod yn rhan o’r dalent aruthrol sydd gennym yng Nghymru.

Dwi’n hyderus y bydd y diwrnod yn cyflwyno llawer o bobl i gerddoriaeth anhygoel na fydden nhw efallai erioed wedi clywed fel arall. Mae ‘na gymaint o bobl llawn angerdd sy'n ymdrechu i wneud i bethau ddigwydd, o fandiau a labeli, lleoliadau a hyrwyddwyr, y cyfryngau a dilynwyr cerddoriaeth sydd am i’r gerddoriaeth wych hon gael ei chlywed.”
Huw Stephens, Cyflwynydd Radio 1

“Fe glywch y dywediad, "Mae yna rywbeth yn y dŵr" yn aml am genedl gerddorol y Cymry, un fach o ran poblogaeth, ond un sy’n hynod o greadigol pan mae’n dod i gerddoriaeth. Mae cael diwrnod i ddathlu cerddoriaeth Gymraeg fel Dydd Miwsig Cymru yn un ffordd i arddangos talent Cymru am un diwrnod, i dynnu sylw at seiniau gwych yng Nghymru, ac ymgynnull i ddathlu’r achlysur. Dwi’n bur gyffrous i weld sut y bydd y digwyddiad un diwrnod hwn yn tyfu dros y blynyddoedd – a beth y gallwn ei wneud i godi proffil cerddoriaeth bop Gymraeg – gartref a thramor.”
Bethan Elfyn, cyflwynydd BBC Radio Cymru

Eitemau newyddion eraill