Grwpiau Cymhwyster ar gyfer Prentisiaethau


Cyngor ac Arweiniad yng Nghymru

Gweinyddu Busnes

Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Cymorth Delweddu Clinigol

Cymorth Cyfathrebu

Datblygu Cymunedol

Rheoli Treftadaeth Ddiwylliannol

Gwasanaeth Cwsmer

Dadansoddi Data

Cymorth Cymwysiadau Digidol

Datblygu Cynnwys Digidol

Datblygu Cynnwys Digidol

Telathrebu Digidol

Gwasanaethau sy’n gysylltiedig â Chyflogaeth yng Nghymru

Gwybodeg Iechyd

Gwasanaethau Cymorth Gofal Iechyd

Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo (Gwasanaethau Bwyd a Diod)

Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo (Cynhyrchu Bwyd a Choginio)

Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo (Gwasanaethau Lletygarwch)

Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo (Cadw Ty)

Egwyddorion Lletygarwch ac Arlwyo (Gwasanaethau Cegin)

Gweithwyr Proffesiynol Diogelwch Gwybodaeth

Ymarfer Cyfieithu ar y Pryd

Seilwaith TG

Datblygu Atebion TG

Sgiliau Defnyddiwr TG (ITQ)

Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Rheolaeth) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Arweinyddiaeth ar gyfer Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant (Ymarfer Uwch) (Cymru a Gogledd Iwerddon)

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Arferion Uwch Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheolaeth Breswyl Plant a Phobl Ifanc) Cymru

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Oedolion) Cymru a Gogledd Iwerddon

Arweinyddiaeth ar gyfer Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Rheoli Plant a Phobl Ifanc) Cymru

Arwain y gwaith o Sicrhau Ansawdd Mewnol Arferion a Phrosesau Asesu

Dysgu a Datblygu

NVQ mewn Arwain Gweithgareddau

Diploma NVQ mewn Gwaith Atgyweirio ac Adnewyddu Aml-grefft Cynnal a Chadw Adeiladau (Adeiladu) – Gwaith Saer ac Asiedydd, Plastro (Mewnol), Plymio, Gosod Unedau Cegin ac Ystafell Ymolchi

Diploma NVQ mewn Gweinyddu Busnes

Diploma NVQ mewn Gwasanaethau Bwyd a Diod

Diploma NVQ mewn Cynhyrchu Bwyd a Choginio

Diploma NVQ mewn Gwasanaethau Lletygarwch

Diploma NVQ mewn Cadw Ty

Diploma NVQ mewn Gwasanaethau Cegin

Cefnogaeth Therapi Galwedigaethol

Cymorth Patholeg

Rheoli Casgliadau Proffesiynol

Dulliau Coginio Proffesiynol

Rheoli Prosiectau

Egwyddorion Gweinyddiaeth Busnes

Ymarfer Cyfieithu

Agored CymruArferion Gweithio ym maes Dylunio

Ymarfer Gwaith Ieuenctid (Cymru)