dylunio

Tudalennau

Cymwysterau Archwilio Galwedigaethau

Archwilio Galwedigaethau wedii dylunio i roir cyfle i ddysgwyr ag anghenion ychwanegol roi cynnig ar opsiynau gyrfa gwahanol yn ogystal â bod yn bwynt mynediad ir rheini sydd am gael swyddi neu fynd ymlaen i gael cymwysterau galwe... Ewch i'r dudalen

Data, TG a’r Economi Ddigidol

Cynnwys Digidol* Gwybodeg Iechyd* dylunio* Sgiliau Defnyddiwr TG* Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd Cymorth Cymwysiadau Digidol* Seilwaith TG* Datblygu Atebion TG* Telathrebu Digidol* *ar gael mewn fframwaith prentisia... Ewch i'r dudalen

Hanes

ganddo, yn ogystal âr manylebau dylunio ar egwyddorion ar systemau angenrheidiol er mwyn gwneud yn siŵr bod systemau sicrhau ansawdd priodol ar gael ar gyfer aseinio a dyfarnu credydau. Roedd Rhwydwaith Coleg Agored Cymru hefyd... Ewch i'r dudalen

Ymarfer Proffesiynol

Ymarfer Proffesiynol Dyma rai enghreifftiau: Cymwysterau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd (KIM) syn cefnogir rheini y mae eu rôl yn cynnwys casglu, rheoli, diogelu, ailddefnyddio a rhannu gwybodaeth a hysbysrwydd er mwyn sicrhau canl... Ewch i'r dudalen

Newyddion

Astudiaethau Achos