WBL

Tudalennau

Datblygiad Galwedigaethol

Datblygiad Galwedigaethol Yn ogystal âr cymwysterau sydd wedi cael eu strwythuro i ateb gofynion y fframwaith prentisiaethau, rydym yn cynnig cymwysterau llai y gellir eu defnyddion hyblyg ar gyfer modelau gweithio gwahanol. Cymwystera... Ewch i'r dudalen

Ymarfer Proffesiynol

Ymarfer Proffesiynol Dyma rai enghreifftiau: Cymwysterau Rheoli Gwybodaeth a Hysbysrwydd (KIM) syn cefnogir rheini y mae eu rôl yn cynnwys casglu, rheoli, diogelu, ailddefnyddio a rhannu gwybodaeth a hysbysrwydd er mwyn sicrhau canl... Ewch i'r dudalen