IQA

Tudalennau

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Mewnol Maeswyddogion sicrhau ansawddmewnol yn cefnogi ac yn cydweithio ag aseswyr i ddatblygu trefniadau asesu addas ir diben ac i hwyluso ymarfer da. Mae swyddogion sicrhau ansawdd mewnol yn archwilio ac ... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Allanol

Sicrhau Ansawdd Allanol Mae hefyd yn fodd o gadarnhau bod dysgwyr wedi cyflwyno digon o dystiolaeth ddilys ar y lefel briodol i ennill credyd ar gyfer unedau a chymwysterau. Mae Agored Cymru wedi ymrwymo i ddefnyddio dull cadarn, tr... Ewch i'r dudalen

Sicrhau Ansawdd Mewnol

Sicrhau Ansawdd Mewnol Mae sicrhau ansawdd mewnol yn elfen hollbwysig o systemsicrhau ansawdd mewnol canolfan. Mae system sicrhau ansawdd mewnol effeithiol a chadarn yn sicrhau bod pob dysgwr yn cael ei asesu yn deg ac yn gyson ir safon... Ewch i'r dudalen