Gwahoddir ceisiadau ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn:

Swyddogion Sicrhau Ansawdd Allanol (EQA)

 
Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol, i ymgymryd â gweithgareddau sicrhau ansawdd allanol yn y meysydd pwnc/sectorau canlynol:
 
  • Sgiliau Hanfodol Cymru (Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif, Llythrennedd Digidol)
  • Darpariaeth ysgolion (Craidd Dysgu: Addysg Bersonol a Chymdeithasol; Cyfranogiad Pobl Ifanc; Cymru, Ewrop a’r Byd; Addysg Gysylltiedig â Gwaith)
  • Dysgu seiliedig ar waith
  • TGCh / Technoleg ddigidol
  • Lletygarwch ac Arlwyo
  • Darparu Addysg, Hyfforddiant a Dysgu
 
Gall y gweithgareddau gynnwys ymweliad safle llawn a sicrhau ansawdd allanol o bell.
 
Caiff swyddogion sicrhau ansawdd allanol eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.
 
Bydd gofyn teithio rhywfaint fel rhan o’r rôl.
 
Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad ac ysgrifennu adroddiadau drwy gyfrwng y Gymraeg.

    


Hyfforddwyr/Aseswyr

 
Mae Agored Cymru yn chwilio am weithwyr proffesiynol profiadol, sydd â chymwysterau priodol i ddarparu ein rhaglen hyfforddiant a chefnogaeth bwrpasol a gaiff ei darparu yn ôl amserlen / yn ôl y galw.  Cyflwynir ein rhaglen hyfforddiant ledled Cymru ac mewn amryw o leoliadau gan gynnwys yn eiddo'r cwsmer, felly bydd angen rhywfaint o deithio fel rhan o'r rôl.
 
 Mae ein rhaglen hyfforddiant yn cynnwys:
 
  • Cyflwyniad i Asesu
  • Cyflwyniad i Sicrhau Ansawdd Mewnol
  • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 3 mewn Deall Egwyddorion ac Arferion Asesu
  • Agored Cymru-Dyfarniad Lefel 4 mewn Sicrhau Ansawdd Prosesau ac Arferion Asesu yn Fewnol
 
Caiff Hyfforddwyr/Aseswyr eu cyflogi ar gontract dim oriau (contract achlysurol i fodloni anghenion busnes) a byddant yn cael aseiniadau gwaith.
  
Mae gennym ddiddordeb penodol mewn clywed gan ymgeiswyr sy’n gallu siarad a chyflwyno drwy gyfrwng y Gymraeg.
 

Mae’r pecynnau cais ar gael wrth gysylltwch â val.jones@agored.cymru    02920 741064


Y dyddiad cau ar gyfer y swyddi gwag uchod yw dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019
Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun, 5 Awst 2019